Mỏ lết răng 350mm/14 inch Tolsen 10234

242.000

Mỏ lết răng 350mm/14 inch Tolsen 10234 dùng trong công nghiệp hay các tác vụ hạng nặng, kết cấu cũng khác loại phổ thông do năng lực vặn ống cao hơn. Ngàm gia cường chắc hơn. Về kích thước giống loại thông dụng, đặc biệt tay cầm chất liệu bằng thép.

Còn 3 sản phẩm